Dat het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), als onderdeel van de R-net corridor Leiden- Katwijk- Noordwijk in Katwijk komt, staat vast. Maar over de inpassing van de hoogwaardige bussen in de gemeente wordt nog steeds gepuzzeld. De aanvullende onderzoeken naar de inpassingsmaatregelen binnen Katwijk zijn grotendeels afgerond, maar die maken ook weer een aantal onduidelijkheden zichtbaar. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Ik zou graag een geoptimaliseerd plan met de omgeving bespreken, maar daarvoor ontbreekt een integraal eindbeeld over het hele HOV traject tot aan Leiden. De inpassingsmaatregelen in Katwijk kun je alleen bekijken in samenhang met elkaar en het hele tracé, maar hier lopen we tegen een aantal onduidelijkheden op die eerst opgelost moeten worden.’

Verbeteringen
Uit de aanvullende onderzoeken naar de inpassingsmaatregelen ziet de gemeente op veel punten mogelijkheden om de voorgestelde inpassing te verbeteren. ‘Ik denk dat we op een aantal belangrijke punten echt tegemoet kunnen komen aan de zorgen van bewoners, en dat is goed nieuws. Ik wil dit alleen wel zorgvuldig kunnen onderbouwen’, aldus de Katwijkse wethouder. ‘Je kunt de maatregelen niet per stuk bekijken, want ze zijn onderdeel van een geheel dat in samenhang goed moet werken. Keuzes die je maakt op het ene deel van het tracé hebben effect op het andere deel. Daarom moeten we – als het geheel nog niet duidelijk is – voor de maatregelen afzonderlijk ook een slag om de arm houden.’

Verkeersmodel
Een belangrijke onderlegger voor de inpassingsmaatregelen is een goed werkend verkeersmodel, dat betrouwbare informatie geeft over verkeersaantallen. De Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) die door het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland is opgesteld, bleek een aantal mankementen te hebben waardoor voorspellingen niet betrouwbaar genoeg gedaan konden worden. De gemeente wacht nog op het ‘gerepareerde’ RVMK. Als het verkeersmodel op orde is, kunnen verwachte verkeersintensiteiten berekend worden, en de inpassingsmaatregelen eventueel aangepast en/of gefaseerd worden.

Ontwikkelingen
Het HOV is geen plan op zich, maar heeft allerlei raakvlakken met andere gemeentelijke projecten en beleidsterreinen. Wanneer zich op deze raakvlakken ontwikkelingen voordoen, heeft dat ook gevolgen voor het HOV. Een voorbeeld hiervan is de onlangs beëindigde overeenkomst Duinvallei. Het HOV wordt hier nu gefaseerd ingevoerd met in het eindplaatje een vrije busbaan. Dus moet opnieuw bekeken worden hoe de bus hier tijdens beide fases gaat rijden. Klaas Jan van der Bent: ‘Daarnaast is bijvoorbeeld vanuit het fietsbeleid geconcludeerd dat een doorgaande hoofdfietsroute over de Nieuwe Duinweg oostelijk van de Koningin Julianalaan geen optimale situatie is. Vervolgens moeten we gaan kijken hoe we het fietsverkeer dan wel gaan leiden, en dat heeft weer gevolgen voor het inpassingsplan.’

Tijd
De gemeente verwacht niet dat er op korte termijn een integraal beeld voor het HOV beschikbaar is. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Voor het totaalplaatje zijn meer partijen nodig dan Katwijk alleen. Daar gaat gewoon flink wat tijd overheen. Ik zou zelf ook liever vandaag dan morgen de optimalisaties met de omgeving gaan bespreken, maar dat zou niet zorgvuldig zijn. De planning voor de invoering van het HOV is 2020. Dat betekent dat we de tijd hebben om tot een goed plan voor de hele gemeente te komen. Ik schat in dat dat niet voor het eind van dit jaar zal zijn. Het hele proces duurt lang, maar als dat nodig is om tot iets goeds te komen, dan moeten we het zo doen.’

Comments

comments

DELEN