Inwoners van Katwijk betalen dit jaar gemiddeld 3873 aan energiekosten. Hoewel dit bedrag fors is, ligt het onder het landelijk gemiddelde van 4147 euro. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS houdt per gemeente en provincie bij hoeveel gas en stroom inwoners gemiddeld verbruiken. De meest recente cijfers dateren van 2020. Zonneplan legde daar de gemiddelde gas- en stroomkosten (CBS, maart 2022) naast en hield bovendien rekening met het percentage huishoudens dat gebruikmaakt van stadsverwarming. Het energiebedrijf concludeert dat Nederlanders in de Randstad in de regel aanzienlijk minder kwijt zijn dan daarbuiten.

In Noordwijk is men 4177 euro kwijt, in Oegstgeest 4352 en in Leiden 3534.

Hoogste energiekosten in Wassenaar
In Wassenaar is men het meest kwijt aan energiekosten. Hier betaalt een gemiddeld huishouden 5555 euro.

Er is volgens Zonneplan een duidelijk verband zichtbaar tussen de gemiddelde woningoppervlakte per gemeente en de energiekosten. Zo behoren acht van de tien gemeenten met de laagste energiekosten ook tot de tien gemeenten waar woningen het kleinst zijn. Andersom komen twaalf van de vijftien gemeenten met de hoogste kosten ook overeen met de top-15 gemeenten met de grootste woningen.