KATWIJK – Erwin Stolk gaat per 1 juli de gemeentelijke organisatie verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan als plaatsvervangend directeur bij Logius, een dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sinds 2009 is Erwin Stolk gemeentesecretaris bij de gemeente Katwijk. Hij heeft leiding gegeven aan de organisatie van rond de 500 medewerkers en was de schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.

Burgemeester Cornelis Visser: “Het college van B&W dankt Erwin voor zijn inzet. De afgelopen jaren is het leiden van onze organisatie niet altijd makkelijk geweest door de bezuinigingen die we hebben moeten doorvoeren en nieuwe taken die zijn overgedragen vanuit het Rijk en de provincie naar gemeenten. Erwin heeft deze uitdagingen opgepakt en daardoor bijgedragen aan de verbetering en verbreding van de gemeentelijke dienstverlening en de ontwikkeling van de organisatie. Hij verloor het belang van de organisatie en de ambtenaren daarbij niet uit het oog. Naar aanleiding van het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de werkcultuur in de organisatie is onder zijn leiding een plan van aanpak opgesteld. Ook in de regionale samenwerkingsverbanden van de Veiligheidsregio Hollands Midden en Holland Rijnland heeft hij een actieve rol gespeeld. Wij wensen Erwin veel succes toe bij zijn nieuwe werkgever”.

Nieuwe stap in loopbaan
Logius levert diensten op het terrein van de digitale overheid zoals DigiD en MijnOverheid en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Erwin Stolk: “Na ruim 8 jaar met veel plezier voor de gemeente Katwijk te hebben gewerkt is het tijd voor een nieuwe stap in mijn loopbaan. Dat doe ik in een voor mij nieuwe wereld, waar ik de kennis en ervaring die ik in Katwijk én bij eerdere werkgevers heb opgedaan goed kan toepassen. Ik ga deze nieuwe uitdaging met veel genoegen aan. Ook omdat ik er vertrouwen in heb dat de verdere ontwikkeling van de organisatie in de toekomst op een goede manier zal worden opgepakt”.

Het college van B&W gaat binnenkort op zoek naar een opvolger.

Comments

comments

DELEN