KATWIJK – De gemeente heeft de evenementensubsidies voor dit jaar toegekend aan 9 organisaties. De evenementen zijn dit jaar voor het eerst beoordeeld via een nieuw puntensysteem dat gezamenlijk ontwikkeld is door de Katwijkse evenementenorganisaties en de gemeente.

De nieuwe verdeelmethode is volgens de gemeente objectief, helder en transparant. De subsidieregeling kent een maximumbedrag van 5000 euro aan subsidie per evenement.

Door de beoordeling via de nieuwe subsidieregeling, is aan een deel van de organisaties dat subsidie ontving in 2016 een afwijkend bedrag toegekend. Voor twee organisaties, die in de nieuwe situatie geen of een lagere subsidie ontvangen, is een overgangsregeling ingesteld. Volgend jaar worden de aanvragen volledig volgens de nieuwe criteria beoordeeld.

Overgangsregeling voor twee organisaties
De Katwijker Motor en de Stichting Piek gaan er in de nieuwe situatie op achteruit. Voor hen is een overgangstermijn ingesteld om te wennen aan het nieuwe beleid. De Katwijker Motor komt volgens de nieuwe regeling niet meer in aanmerking voor subsidie, omdat de aanvraag een object betreft en geen evenement. Voorheen ontving de Katwijker Motor 1500,- euro. In het kader van het overgangsjaar is 1000,- euro subsidie toegekend. De stichting Piek krijgt volgens de nieuwe regeling een subsidiebedrag toegekend dat 2500,- euro lager is dan voorheen. In het overgangsjaar krijgt de stichting 3000,- euro subsidie.

Subsidie voor twee nieuwe evenementen
Twee evenementen ontvangen in 2017 voor het eerst subsidie. Aan de Bätzorgelcommissie is een subsidiebedrag van 645,- euro toegekend. De Bätzorgelcommissie organiseert 11 keer per jaar orgelconcerten in de Vredeskerk in Katwijk aan Zee. De landelijke pers geeft aandacht aan deze concerten.

De Drive-in openluchtbioscoop Valkenburg ontvangt een subsidie van 1000,- euro. Dit is een drive-in bioscoop aan het Valkenburgse Meer die het Leiden International Film Festival (LIFF) in samenwerking met de gemeente Leiden en een andere partner organiseert . Doel is om het Valkenburgse Meer als recreatief gebied onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Sluit aan bij toeristische agenda van Katwijk
De nieuwe subsidieregeling sluit aan bij de toeristische agenda. Evenementen zijn belangrijk voor Katwijk, vanwege hun maatschappelijk belang, de bijdrage aan toeristische bestedingen, het imago van Katwijk en de versterking van de Katwijkse identiteit.

Comments

comments

DELEN