Niet alles is zwart wit……

Met deze titel willen Bannink en de Kievit duidelijk maken dat hun kunst zo veel meer is dan twee kunstenaars die in verschillende disciplines werken en met elkaar exposeren.

Zij hebben in hun werk gezocht naar overeenkomsten en naar verschillen. Combinaties zijn niet alleen gemaakt met als doel elkaars werk aan te vullen, maar ook juist om het contrast te zoeken.

Marijke schildert met aquarel en olieverf. Op deze expositie laat zij haar o.a. vissenschilderijen in olieverf zien. Geschilderd op groot formaat in zwart wit of juist heel kleurrijk. De uitdaging van het schilderen van vissen zit voor haar in het treffen van het snelle glijden door het water, het onbeweeglijke hangen, de ondoorgrondelijke vissenblik en de mystiek van het leven onder water.

Vincent de Kievit toont beeldhouwwerk van zijn hand. Ook hier geldt dat zijn beeldhouwwerk zwart wit of juist kleurrijk is. Het geëxposeerde werk van Vincent mag divers genoemd worden. Abstracte en realistische werken wisselen elkaar af. Vincents voorliefde gaat uit naar het maken realistische werken. Dit laat zich ook terugzien in de bronzen afbeeldingen van dieren en mensfiguren.

De combinatie van het werk van Marijke en Vincent is het bewijs dat kunstwerken elkaar kunnen aanvullen en versterken en kunst niet altijd zwart wit hoeft te zijn.

DunaAtelier (Stichting Kunstvereeniging Katwijk) Boulevard 73, Katwijk
Openingstijden: 23 maart t/m 3 april op vrijdag t/m zondag 14.00-17.00 uur
Goede Vrijdag en Paasdagen 14.00-17.00 uur