Op wat restpunten na is fase 1 van het project ‘de Noord’ qua bestrating en rioleringswerkzaamheden helemaal gereed. Het groen zal worden ingepland in november, afhankelijk van de geschikte weersomstandigheden. De nieuwe verkeerssituaties van éénrichtingsverkeer, fietsstraat en woonerf zijn ingesteld.

Inmiddels is in het laatste stadium van de voorbereiding gebleken dat de extra wensen uit de burgerparticipatie (extra parkeervakken en profielwijzigingen) niet binnen de gestelde kredieten passen. Om deze wensen toch te respecteren is er gekozen om bezuinigingen te zoeken. Hierbij is gekozen om de trottoirs in de woonerven niet uit te voeren in gebakken klinkers maar met (nieuwe) tegels. Deze wijzigingen worden nu verwerkt en op korte termijn zal gestart worden met de aanbesteding. Door de gewijzigde plannen zal de uitvoering niet eerder starten dan begin 2017.

Comments

comments

DELEN