Fedde Jonkman treedt in de komende raadsvergadering terug als raadslid voor het CDA Katwijk. Jonkman trad toe tot de raad na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Persoonlijke overwegingen geven aanleiding tot zijn terugtreden. De vacature die door het terugtreden van Jonkman ontstaat, zal worden ingevuld door Jeroen Ravensbergen uit Rijnsburg.

Missie
Jonkman trad in 2014 toe tot de gemeenteraad met een missie. Er stonden op dat moment grote veranderingen voor de deur op het gebied van de zorg, met name voor ouderen, jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kregen op dat gebied grotere verantwoordelijkheden, maar minder geld. Jonkman wilde met zijn raadslidmaatschap invloed uitoefenen om te bewaken dat het menselijk aspect leidend zou zijn in het beleid. Jonkman: ‘Deze veranderingen raken mensen die door omstandigheden al kwetsbaar zijn. Het is prima om burgers op hun eigen kracht aan te spreken, daar geloof ik in. Tegelijkertijd moet je wel naast mensen gaan staan, en hen aanrijken wat op eigen kracht onbereikbaar is.’

Volksvertegenwoordiger
Jonkman treedt terug om persoonlijke overwegingen. ‘Ik doe dit werk met hart en ziel. Ik voel me vooral volksvertegenwoordiger. Ik spreek veel mensen en wat ik van hen hoor, neem ik mee naar de raad en geef ik door aan het college. Toch kies ik er nu voor om terug te treden. Iemand zei eens: ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dat herken ik. Ik merk dat het nodig is om energie te steken in mijn eigen gezondheid en welbevinden. Daarvoor moet ik het raadswerk nu loslaten. Dat zijn keuzes. Maar volksvertegenwoordiger, dat blijf ik! Ik blijf in gesprek met mensen over wat hen bezighoudt.’Als raadslid hield Jonkman zich ook bezig met burgerparticipatie en de verkeersveiligheid rond de Oegstgeesterweg. Jonkman: ‘De overheid hoeft niet voor burgers te denken, dat kunnen ze zelf. Maar wel hen erbij betrekken’.

Kijk hier de uitzending terug van RTV Katwijk waarin Fedde Jonkman te gast was in Onder Vuur.

Jeroen Ravensbergen neemt plaats Jonkman in
Jeroen Ravensbergen zal de vacature in de CDA-fractie invullen. Ravensbergen zat eerder al twaalf jaar in de gemeenteraad, waarvan vier jaar in Rijnsburg. Na de verkiezingen van 2014 kwam het CDA één zetel te kort voor een nieuwe raadsperiode voor Ravensbergen. ‘Ik heb twee jaar wat afstand kunnen nemen van de gemeenteraad en me op andere zaken kunnen richten. Dat geeft ruimte voor nieuwe ideeën. Ik heb er weer veel zin in’, aldus Ravensbergen.