KATWIJK – Op donderdag 16 maart is vanaf 20.30 uu in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over de aanpassing van het beleid ‘Hulp bij het huishouden’.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is vanwege veronderstelde tekortkomingen in het huidige beleid rondom ‘Hulp bij het huishouden’ een aanwijzingsprocedure tegen de gemeente gestart. Om aan alle door de staatssecretaris geconstateerde tekortkomingen tegemoet te kunnen komen en toe te werken naar een duurzame oplossing voor alle betrokkenen, stelt het college de raad voor de algemene voorziening ‘Schoon en leefbaar huis’ en de maatwerkvoorziening ‘Begeleiding bij de huishouding’ om te vormen tot één resultaatgerichte maatwerkvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de door het college voorgestelde aanpassing van het beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 30 maart en neemt de gemeenteraad eveneens op 30 maart een besluit over de voorgestelde wijziging van het beleid.

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

VIAFlickr