Woensdagavond laat roken bewoners en voorbijgangers een sterke gaslucht aan de Rijnsburgerweg in Rijnsburg. Een achtergelaten gaspatroon was de boosdoener, maar gelukkig kon de brandweer snel handelen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Rond 21.10 uur alarmeerden bezorgde burgers de hulpdiensten over de penetrante gasgeur. Met gespecialiseerde apparatuur voerde de brandweer metingen uit in het pand, op zoek naar eventuele schadelijke stoffen die een gevaar konden vormen voor de aanwezigen.

Het onderzoek leidde al snel naar de boosdoener: een gaspatroon dat onachtzaam was weggegooid in een afvalcontainer. Het sissende geluid dat uit de container kwam, was een duidelijke indicatie dat het patroon nog niet leeg was. Dit had potentieel gevaarlijke situaties kunnen opleveren, maar gelukkig was het risico voor het gebouw en zijn bewoners al geweken.