Materialen lenen bij een bibliotheek buiten Katwijk: vanaf januari 2016 is dit mogelijk onder de naam gastlenen.

Een bibliotheeklid kan op hetzelfde abonnement boeken en andere media lenen in een bibliotheek in een andere gemeente. Bijvoorbeeld in de plaats waar hij werkt, studeert of sport. Hiermee speelt de bibliotheek in op de behoefte van veel klanten aan meer flexibiliteit en gemak.

Veel bibliotheekleden willen materialen kunnen lenen in een andere plaats dan de eigen woonplaats. Dit kan prettig zijn omdat er een andere bibliotheek op de route naar werk of school ligt. Of omdat in een grote bibliotheek meer materialen beschikbaar zijn of deze op andere tijden geopend is. Daarom komt de bibliotheek met gastlenen: lenen in één of meer gastbibliotheken op het abonnement dat de klant al heeft.

Voorwaarde voor gastlenen is dat de abonnementsvorm hiervoor geschikt is. Voor gastlenen geldt het maximum aantal volgens de uitleenvoorwaarden van de gastbibliotheek. Dit aantal komt boven op het aantal te lenen materialen uit de eigen bibliotheek.

Gastlenen is snel en makkelijk aan te vragen. De klant bezoekt de gastbibliotheek met zijn bibliotheekpas en een geldig identiteitsbewijs, en krijgt een bibliotheekpas van de gastbibliotheek waarmee hij meteen materialen kan lenen. Bij volgende bezoeken is alleen de pas van de gastbibliotheek nodig. Reserveren en verlengen van materialen is ook mogelijk. Gastlenen wordt automatisch verlengd zolang er sprake is van een abonnement dat aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie? Kijk op www.bibliotheekkatwijk.nl.