GemeenteBelangen heeft vanaf het begin tegen de plannen voor het vervangen van het geluidscherm bij de Helmbergweg gestemd. Dat had vooral te maken met het feit dat er 300+ bomen gekapt zouden worden.

Helaas waren wij daarbij alleen en werd het voorstel in de raad toch aangenomen.

Waar wij als GB ook alleen in waren, was het reageren op de vragen van de burgers uit de achterliggende wijken. De bewoners hebben dan ook een pittig stuk in het Leidsch Dagblad geplaatst, dat er niemand vanuit de politiek reageerde op hun vragen, alleen GemeenteBelangen antwoorde en steunde hen.

Uit de informatie avond bleek dat de burger zeker niet te beroerd zijn om naar alternatieve oplossing te zoeken:
– Geen duur geluidsarm asfalt, wat toch elke 6 jaar vervangen moet worden, maar het geld gebruiken voor een hoger scherm.
– Onder de geluidswal een grondheuvel, dan hoeft het scherm niet zo hoog, dan staat hij al hoog.
– De snelheid op de N206 omlaag naar 80 km/u.
Die laatste optie willen wij middels een motie afdwingen bij de raad, om zo het college weer bij de provincie aan tafel te zetten dit te bereiken.
GemeenteBelangen dient deze donderdag een motie in om op het gedeelte ter hoogte van de Helmbergweg de snelheid van de N206 naar 80 km/u te verlagen. Maar het blijft wel een autoweg, want gek genoeg mag een autoweg minder geluidsoverlast geven ten opzichte van een andere weg.

Deze simpele en zeer goedkope handeling van het verplaatsen van een bord, is een oplossing voor het geluidsoverlast probleem in de wijk. Wij hopen dat deze motie op zeer brede steun kan rekenen in de raad en zo de wijk tegemoet te komen met hun eigen voorstel.

Namens de fractie van GemeenteBelangen, René Slootweg

 

Gerelateerd interview: Motie verlaging snelheid N206 aangenomen