GB: Permanent AZC in Katwijk

In de bijzondere raadsvergadering van 15 oktober heeft GemeenteBelangen volmondig ingestemd met een permanent asielzoekerscentrum. Het is voor ons geen keuze of we vluchtelingen opvangen maar wel hoe we dat doen. Een permanent centrum is een deugdelijke oplossing voor dit probleem.

GemeenteBelangen heeft bij de komst van het AZC in 2008 wel gezien dat omwonenden zorgen hadden maar de geschiedenis heeft geleerd dat de overlast en angsten onterecht waren. Er was dan ook in 2011 geen verzet tegen een verlenging met nogmaals 4 jaar. De hele raad stemde toen voor. Ook de vergroting 2 jaar geleden van 600 naar 1200 asielzoekers, wekte in Katwijk geen reuring en de raad ging wederom unaniem akkoord. Maar nu we een deugdelijker onderkomen voor de asielzoekers willen neerzetten, ontstaat er tumult. De oorzaak ligt naar ons idee vooral bij de landelijke politiek.

De keuze wel of geen AZC stond trouwens ook niet ter sprake in de jongstleden vergadering want ook de fracties die tegen een permanent AZC zijn, willen wel de huidige opvang van 1200 voortzetten, zij het tijdelijk, maar ook zonder einddatum.

GB is content met de beslissing van de raad voor een permanent AZC en hoopt dat de onzekerheid en discussies over het AZC nu tot het verleden kunnen behoren.

Het is ook zo dat lang niet alle vluchtelingen de status van asielzoeker krijgen. Daarnaast is het zo dat niet alle asielzoekers in Katwijk gaan wonen, eigenlijk maar een bijzonder klein deel. Het grootste deel gaat naar een van de 390 andere gemeentes. Het kleine deel dat in Katwijk komt wonen heeft weinig inkomen en krijgt daarom meestal een woning die woningzoekende Katwijkers hadden afgewezen.

Geert Diemer
GemeenteBelangen