Gemeentebelangen stemde donderdag 31 maart voor een referendum verordening. GB zet zich namelijk al jaren in voor meer inspraak en burgerparticipatie. Het voorstel, van D66, zou de mogelijkheden voor inspraak en participatie van de burgers verstevigen bij besluiten waarin de raad burgerinspraak wil maar die inspraak is mislukt.
De burgers zouden dan een referendum kunnen organiseren over een conceptbesluit van de gemeenteraad. Een eerste voorlopige aanvraag zou vierhonderd handtekeningen moeten tellen en een definitieve tweeduizend. Als de raad dan op grond van de verordening zou instemmen met een referendum, zouden het de raadsleden zijn, en niet de initiatiefnemers, die de vraag zouden formuleren. Ook zou het na afloop van het referendum de raad zijn die beslist over het conceptbesluit.
Alleen GemeenteBelangen, VVD, D66, DL, PvdA en het CDA stemden voor (14 stemmen). SGP, CU, KK en HvK stemden tegen (16 stemmen).
Het referendum zou geen dubbeling zijn geweest van het burgerinitiatief. Dat kan alleen gaan over een onderwerp dat de laatste 24 maanden niet op de agenda van de gemeenteraad heeft gestaan. Het burgerinitiatief kan dus de raadsagenda aanvullen terwijl de uitslag van het referendum in de plaats zou komen van een misgelopen inspraakprocedure voor een concept raadsbesluit.

René Slootweg, raadsfractie GemeenteBelangen