GemeenteBelangen is verbaasd over de conclusie die het college trekt uit een enquête onder 2.000 inwoners van Katwijk-Noord over hun behoefte aan een gemeenschapshuis in het Tripodia.

Het college concludeert namelijk dat de inwoners er geen behoefte aan hebben. Maar uit de enquête blijkt juist dat 93% van de ondervraagden wel naar een nieuw gemeenschapshuis wil komen als dat in het Tripodia zit.
Ook vindt 75% het gebouw een goede locatie. En maar liefst 59% vindt het een goed idee de verschillende activiteit- en ontmoetingsplekken te bundelen in het Tripodia.
De conclusie van het college steunt dus zeker niet op de antwoorden. Heeft het college soms andere plannen?

Wel blijkt dat een grote groep bewoners niet goed weet wat er momenteel te doen is in de wijk. Ook blijkt dat de inwoners van mening zijn dat de gemeente te weinig doet voor de jeugd en dat het Tripodia te weinig onderhoud krijgt.

Belangrijk is dat de gemeenteraad heeft besloten dat er een gemeenschapshuis moet komen in Katwijk-Noord. De resultaten van de enquête onderschrijven dat raadsbesluit. Het college moet dat besluit dus gewoon uitvoeren. Het Tripodia moet blijven en het gemeenschapshuis kan er prima in. De gemeenschapshuizen in Rijnsburg en Valkenburg zijn een succes, het volgende succesverhaal moet Katwijk-Noord worden. Dat zal ook rust geven voor de vele verenigingen die het Tripodia nu gebruiken.

René Slootweg