Er was geen sprake van een inval, maar van een bestuurlijke controle. Dat zegt gemeente Katwijk over de commotie op de Taatedam afgelopen zaterdagavond.

Zaterdagavond rond 22.00 uur voerde het HEIT, het Haags Economisch Interventie Team, een controle uit bij Carpe Diem Lounge Hookag en Pizza en Zo (voorheen Beach Kebab) op de Taatedam. Het HEIT is Een samenwerking van de politie, gemeente en verschillende instanties, en pakt mogelijke misstanden aan, variërend van overtredingen op de horecawetgeving tot strafbare feiten. De politie zette zaterdagavond de toegang tot het pand af. Een deel van de Badstraat was een korte tijd niet toegankelijk.

Aanleiding om te controleren
Er bestond geen directe verdenking, maar er was wel aanleiding om te controleren. “Dergelijke controles vinden vaker plaats”, zegt een medewerker van de afdeling communicatie van gemeente Katwijk. “Vanuit de gemeente, als één van de partners binnen het HEIT, is een controle uitgevoerd in het kader van drank- en horecawetgeving. Hierop zijn geen overtredingen geconstateerd. Het nadere onderzoek van de partners binnen het HEIT is nog in volle gang. Gedurende het onderzoek kunnen we geen uitspraken over mogelijke andere overtredingen.”

Geen sprake van inval
“Er was geen sprake van een inval”, zegt de medewerker van de gemeente met nadruk. “Het was een bestuurlijke controle door het HEIT waarbij vanwege het tijdstip de politie betrokken was. Om de controle uit te voeren was het noodzakelijk om de onderneming in werking aan te treffen. De reden voor de gemeente om aan te sluiten bij de controle waren de signalen die bij ons zijn binnen gekomen. Deze waren onder andere geur- en geluidsoverlast en overtreding van het sluitingsuur.”

Foto: Jaap Jonker via Facebook