Zondag 22 mei vindt er naast de Shell aan de Hyacinthstraat een ingetogen betoging plaats met als thema: ‘Geen kind aan de kant!’

Het vluchtelingendebat doet veel stof opwaaien. De meeste aandacht gaat uit naar vluchtelingen die nieuw in Nederland aankomen. Maar het lijden van vluchtelingenkinderen die al langere tijd hier zijn, voltrekt zich onzichtbaar en in stilte. ‘Geen kind aan de kant!’ organiseert samen met de vluchtelingen in mei twee tournees met
betogingen voor de rechten van gewortelde vluchtelingenkinderen. Katwijk, één van de zeven plaatsen in Nederland waar ook een gezinslocatie is en waar veel inwoners zich als vrijwilliger inzetten, is deel van die tournee.

Er is maar weinig over bekend, maar in Nederland wonen ruim duizend vluchtelingenkinderen met hun ouders in gezinslocaties. De gezinnen hier zijn voor hun oorspronkelijke asielaanvraag afgewezen en volgens het asielbeleid ‘uitzetbaar’. Terwijl deze gezinnen vaak nog lopende (wettelijke) procedures hebben en de kinderen hier zijn opgegroeid, worden ze toch met uitzetting bedreigd.

Wekelijks worden meerdere gezinnen door de vreemdelingenpolitie gearresteerd, meegenomen en overgebracht naar gezinsgevangenis Kamp Zeist, om van daaruit te worden uitgezet. Maar de kinderen zijn hier opgegroeid en geworteld. Ze hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Ze voelen zich niet meer thuis in het land waar ze
vandaan kwamen. Arrestatie, opsluiting, uitzetting en het plotseling verdwijnen van leeftijdsgenoten: ieder kind dat dit wekelijks meemaakt zou het als traumatiserend ervaren. Dat geldt dus ook voor de kinderen in de
gezinslocaties.

Nederland tekende in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar in de gezinslocaties en de gezinsgevangenis zijn de Rechten van het Kind niet gewaarborgd. Dat blijkt ook uit talloze onderzoeken, publicaties en aanbevelingen van experts zoals Defence for Children, UNICEF en de Kinderombudsman. ‘Geen kind aan de kant!’ voert samen met de vluchtelingen in de gezinslocaties campagne voor een eerlijk en onvoorwaardelijk Kinderpardon en het stoppen van arrestaties, opsluiting en uitzetting. Wij roepen inwoners van Katwijk die zich inzetten voor een betere wereld, op om de vluchtelingenkinderen in de gezinslocaties een hart onder de riem te komen steken.

Op 22 mei houden we samen met de kinderen uit de gezinslocaties en hun ouders een manifestatie in Katwijk. Inwoners van Katwijk zijn van harte uitgenodigd. Vanaf 09.30u is er een persconferentie op het grasveld naast de Shell aan de Hyacinthstraat met de kinderen uit de gezinslocatie Katwijk. Daarna is er een betoging met verschillende sprekers. Omdat we rekening houden met de zondagsrust in Katwijk heeft deze betoging een
ingetogen karakter. Ook de kinderen uit Katwijk zijn van harte uitgenodigd om samen met hun ouders kennis te komen maken met hun leeftijdsgenoten. Maak een mooie tekening en neem die mee!

Meer informatie over de gezinslocaties en de campagne is te vinden op de website www.geenkindaandekant.nl. Facebook event van de manifestatie: https://www.facebook.com/events/256562221358156/.

1 REACTIE

  1. Vanuit de organisatie willen we graag iets zeggen tegen de inwoners van Katwijk: we begrijpen ten volle dat het, op z’n zachtst gezegd, nogal ongelukkig is dat we precies op een zondagochtend in Katwijk de betoging houden, vanwege de zondagsrust en kerkbezoek.
    Zoals gezegd willen we daar respect voor tonen door de manifestatie een ingetogen karakter te geven.

    De betoging in Katwijk maakt deel uit van een landelijke tournee, waarbij er in totaal zes betogingen zullen worden gehouden bij verschillende gezinslocaties. Dat maakt dat we gebonden zijn aan een route met een vastgelegd tijdsschema.

    ‘Geen kind aan de kant’ wil echter meer doen dan het organiseren van een tournee met betogingen. Voor geïnteresseerde groepen kunnen wij ook – op een geschikter moment – een informatiebijeenkomst verzorgen. Er kan dan met ruimte voor diepgang gekeken worden naar de situatie in de gezinslocaties, de uitwerking van het beleid (zoals het huidige Kinderpardon) en hoe zich dat verhoudt tot de Rechten van het Kind of een Christelijke levensvisie. Groepen die belangstelling hebben voor een dergelijke informatiebijeenkomst nodigen we van harte uit om contact op te nemen met geenkindaandekant@gmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Reacties zijn gesloten.