Het grootschalige DNA-onderzoek dat de politie hield onder nabestaanden van zeelieden in Katwijk en Scheveningen heeft niet geleid tot een match. Wel kon de politie enkele nabestaanden voor hen nieuwe documentatie overhandigen.

Op dinsdag 25 november 2014 en woensdag 14 januari 2015 werden in Katwijk en Scheveningen avonden georganiseerd waar nabestaanden van zeelieden DNA konden afstaan. Rechercheurs van het Coldcase Team van de politie-eenheid Den Haag liet DNA-profielen door het Nederlands Forensisch Instituut vergelijken met DNA-profielen in de DNA-databank Vermiste Personen.

Het uitgebreide onderzoek heeft niet geleid tot een match met in de landelijke database opgenomen ongeïdentificeerde overledenen, zogenoemde Nomen Nescio’s. Nabestaanden die deelnamen aan het onderzoek zijn de afgelopen week per brief van de uitslag op de hoogte gesteld.

Tijdens dit project werkte de politie ook samen met Rijkswaterstaat, de Koninklijke Marine en het Nationaal Archief. Vanuit deze samenwerking konden wel een aantal families van achterblijvers worden voorzien van documenten en informatie die zij nog niet in hun bezit hadden.

Aan de databank worden nog steeds DNA-profielen toegevoegd van personen die tot heden niet geïdentificeerd konden worden. De DNA-profielen van nabestaanden van zeelieden blijven ook opgeslagen in de databank. Dit zou mogelijk in de toekomst nog een match kunnen opleveren, hoewel de kans hierop als erg klein wordt gezien. Ook staat de politie in Nederland in contact met andere landen die zich bij Europol hebben aangesloten, om ook in hun databank de in Nederland verzamelde DNA-profielen te vergelijken. Mocht er in de toekomst een match tot stand komen, zal de politie de nabestaanden in een persoonlijk gesprek hiervan op de hoogte stellen.