Er komt geen onderzoek naar het gebruik van lachgas in Katwijk. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van CDA-raadslid Dick Oudwater. Het college heeft geen beeld van de hoeveelheid lachgas die in de gemeente wordt gebruikt en ook niet of er sprake is van toename. Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte, soms sterke roes.

De capsules zijn onder andere bestemd voor slagroomspuiten en zijn vooral populair onder jongeren, omdat het redelijk goedkoop is en legaal verkrijgbaar.

In Katwijk lijkt gebruik van lachgas alweer op z’n retour. ‘Op dit moment worden minder lachgaspatronen aangetroffen dan in vergelijking met een jaar geleden’, meldt het college. ‘De reden daarvan is niet bekend. Lachgaspatronen worden wel op verschillende openbare locaties als zwerfafval aangetroffen, los of in kleine aantallen. Eén van de locaties is de parkeerplaats bij het Valkenburgse meer.’

Aanpassing van de algemeen plaatselijke verordening (apv) vindt het college evenmin noodzakelijk, omdat de apv al voorziet in een verbod op venten als daardoor de openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Het college is wel bereid om in de vergunningen voor evenementen volgend jaar daar een passage over op te nemen. Het college is het ook met het CDA-raadslid eens dat er voorlichting aan jongeren over het gebruik van lachgas moet worden gegeven.