De politieke partijen kwamen er met elkaar niet uit tijdens een oordeelvormende sessie over de vraag of de locatie Haasnoot-de Griek de juiste bestemming is voor de nieuwe bibliotheek.

Het merendeel van de partijen is wel voor een toekomstbestendige bieb in het centrum maar had nog veel vragen over de door het College gekozen plek. Vooral het kostenplaatje is voor veel partijen een struikelblok. Elf miljoen is veel geld en blijft het daar wel bij. Ook andere locaties kwamen telken male op tafel zoals de locatie Baljuwplein. Portefeuillehouder burgmeester Wienen benadrukte dat het Baljuwplein door het College niet gewenst is.

Matthijs van Tuijl van de PvdA probeerde herhaaldelijk duidelijkheid te krijgen en de partijen nader tot elkaar te brengen. Er moet n.l. wel worden gekozen of men voor dan wel tegen locatie Haasnoot de Griek is. Het CDA en de SGP waren wel duidelijk voor deze keuze al hadden ook zij nog wel vragen. Echter de Christen Unie hield een stevige slag om de arm, zij wil een nieuwe bieb maar niet ten koste van alles en heeft de nodige vraagtekens bij de voorgestelde locatie.

Omdat alle politieke partijen met te veel vragen blijven zitten achtte Wienen het niet verstandig om een antwoord te forceren. Er zal daarom een voorstel komen, om voordat men tot besluitvorming over gaat , nogmaals met alle partijen over dit onderwerp te discussiëren.