Het realiseren van twee woningen voor het project ‘Scheve Huisjes’ aan de Oude ‘s-Gravendijckseweg gaat niet door. Tijdens de eerder gehouden informatieavond hebben inwoners de vraag gesteld of de gekozen locatie wel de juiste keuze is. Naast de toekomstige woningen zijn immers ook een voetbalvereniging en duivensportvereniging gehuisvest. Ook is er gewezen op de aanwezigheid van een mestopslag. Deze factoren kunnen de nodige sociale- en geluidsprikkels opleveren. De twee woningen zijn bedoeld voor personen die door omstandigheden behoefte hebben aan prikkelarme woonomgeving.

Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst heeft naar aanleiding van de opmerkingen onderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat dat de grootste belemmering voor het huisvesten van deze doelgroep de aanwezige mestopslag is. Daarnaast wordt ook gewezen op de nodige geluidsoverlast van de verenigingen uit de omgeving.

De Binnenvest
Zorginstelling De Binnenvest heeft laten weten dat om twee redenen de locatie niet geschikt is. De eerste reden is dat het perceel voor het plaatsen van twee woningen te smal is en dat er weinig buitenruimte voor de bewoners gecreëerd kan worden. De tweede reden is dat de locatie niet geschikt is door de hoeveelheid sociale- en geluidsprikkels uit de omgeving. Dit besluit is onder andere genomen op grond van de uitkomsten van het onderzoek van de Omgevingsdienst.

Blijven zoeken
De gemeente, Dunavie en De Binnenvest blijven zich inspannen om een geschikte locatie te vinden voor dit project. Daarnaast wordt het eerder uitgevoerde locatieonderzoek opnieuw bekeken en aangevuld met nieuwe locaties.

Tot slot
De gemeente laat weten dat er meerdere locaties in beeld waren, waarvan de locatie aan de Oude ’s-Gravendijckseweg het meest geschikt werd bevonden. Om die reden zijn omwonenden in een vroeg stadium bij dit proces betrokken. Achteraf gezien had een onderzoek van de Omgevingsdienst eerder moeten plaatsvinden dan de informatieavond met de omwonenden.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk