KATWIJK – Op 13 februari heeft het college van B&W ingestemd met de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst en Uitvoeringsovereenkomst die de gemeente afsluit met provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de RijnlandRoute. De overeenkomsten horen specifiek bij het tracédeel Ir. G. Tjalmaweg. In de overeenkomsten worden afspraken over de samenwerking en de uitvoering tussen de provincie en de gemeente vastgelegd. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Na lange jaren van planvorming en voorbereiding is dit een grote mijlpaal. In deze twee overeenkomsten spreken we eigenlijk uit hoe we deze klus samen gaan klaren, geven daarmee dus een startsein voor de aanleg.’

Samenwerking
In de Samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken over de samenwerking vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de planning van het project en de afstemming met andere lopende projecten, hoe gaan we om met een eventueel aanbestedingsvoordeel. Ook staan hierin de afspraken over de aanleg van de rotonde Voorschoterweg/Torenvlietslaan ter hoogte van de aansluiting Valkenburg oost (II) (’t Duyfrak), de snelfietsroute en de inrichting van de Noordelijke Parkzone, en de afspraken over ruimtelijke kwaliteit, waarbij de gemeente toetst aan het welstandsbeleid waaraan het Esthetisch Programma van Eisen en een aantal aanvullende eisen voor de RijnlandRoute zijn toegevoegd. Daarnaast worden ook de inzet van Social Return on Investment (het binnen het project creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de samenwerkingsstructuur vastgelegd.

Uitvoering
In de Uitvoeringsovereenkomst worden zaken vastgelegd waar de aannemer die dit tracédeel gaat aanleggen, aan gehouden is. Dit zijn onder meer afspraken over de door de gemeente gestelde eisen voor ontwerp en bouw, onderlinge afspraken over beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen die aansluiten op de Tjalmaweg, communicatie, oplevering en verantwoordelijkheden over en weer.

Ondertekening
De officiële ondertekening van de overeenkomsten vindt half maart plaats. Daarna kan de aanbesteding van dit tracédeel starten, dat volgens de planning in 2020/2021 aangelegd zal worden.

Comments

comments

DELEN