KATWIJK – In de Kadernota wordt een vooruitblik gegeven op het huishoudboekje van de gemeente Katwijk voor de periode 2018-2022. Het is de opmaat naar de begroting 2018.

Wethouder Krijn van der Spijk: “Er zijn flinke extra uitgaven binnen het sociaal domein te verwachten. Denk bijvoorbeeld maar aan Jeugdhulp en Huishoudelijke hulp voor ouderen. Daarnaast werpen nieuwe ontwikkelingen als Omgevingsvisie en Omgevingswet hun financiële schaduw vooruit. Dit samen met andere ontwikkelingen maakt dat ons nog een flinke uitdaging te wachten staat.”

Veranderingen en ontwikkelingen
Op het gebied van de jeugdhulp is ervoor gekozen om ervoor te zorgen dat er niemand tussen de wal en het schip valt. De jeugdzorg is in verandering en dat gaat op termijn leiden tot een uitvoering die budgetneutraal is. Er start een nieuwe gunning van de aanbestede Hulp bij het Huishouden. Deze zal met veel zorgvuldigheid en aandacht voor cliënten worden voorbereid. De invoering van de nieuwe omgevingswet, die halverwege 2019 in werking treed, zal grote impact hebben op de gemeentelijke organisatie. De voorbereiding die nu al is gestart, wordt voortvarend voortgezet.

Katwijk groeit
Verder is gebleken dat de ambtelijke organisatie versterking nodig heeft. De gemeente Katwijk groeit en het takenpakket wordt steeds verder uitgebreid. Doordat de economie aantrekt zijn er ook veel meer ruimtelijke ontwikkelingen die veel tijd vergen. Katwijk groeit van servet naar tafellaken. Daar moet de organisatie op worden aangepast en ook dat kost geld. De voorstellen in de kadernota leiden tot extra behoefte voor financiële middelen, waarvan een groot deel financieel gedekt kan worden. Bij de begroting die in september wordt aangeboden zullen hiervoor verdere voorstellen worden gedaan.

Woonlasten: wat merkt u als inwoner?
Ondanks de extra uitgaven van ruim € 3,5 miljoen is de inzet van het college om de woonlasten met niet meer dan de inflatie van 1,4 % te laten stijgen. De woonlasten liggen in 2018 dan nauwelijks hoger als in het startjaar 2014 van dit college. Verder zijn de Rioolrechten en Afvalstoffenheffing op dit moment vrijwel kostendekkend.

De gemeentelijke financiële cyclus
De kadernota is onderdeel van de financiële cyclus van de gemeente. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad in het voorjaar op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. De kadernota is de basis voor de programmabegroting die in het najaar wordt vastgesteld en die geldt voor het jaar daarop. In de programmabegroting staan de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten. De jaarrekening wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld en laat zien op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden.

Comments

comments

DELEN