De gemeente Katwijk is bezig met de uitwerking van het project ‘omgekeerd inzamelen plus’. Hierbij worden waardevolle en herbruikbare materialen aan of nabij huis afgehaald, zodat het makkelijker wordt afval te scheiden. Het restafval dat dan nog overblijft, kunnen inwoners naar een restafvalcontainer op afstand brengen.

Wethouder Mostert: “Het is echt nodig de inzamelmethode te verbeteren. In andere gemeenten blijkt ‘omgekeerd inzamelen plus’ de meest succesvolle methode om meer en beter afval te scheiden. In Katwijk scheiden we nu in 50% van de gevallen ons afval. Dit kan en moet beter. Over 7 jaar zijn we verplicht 80% van het afval te scheiden.”

Uitgangspunten
De afgelopen maanden is op allerlei manieren aan inwoners gevraagd hoe zij denken over het scheiden van afval en hoe de gemeente Katwijk dit het beste kan invullen. Hierbij stonden verschillende uitgangspunten centraal:
1. In 2023 wordt 80% van het afval in Katwijk gescheiden ingezameld.
2. Herbruikbaar materiaal wordt aan huis opgehaald, restafval wordt weggebracht.
3. Het streven om per bebouwingstype (hoogbouw/ laagbouw met buitenruimte/ laagbouw zonder buitenruimte) het afval op dezelfde manier op te halen.
4. De kosten van de nieuwe manier van inzamelen mogen niet hoger zijn dan de huidige manier van afval inzamelen.

Actieve participatie met inwoners
In oktober is onder ruim 1000 inwoners een uitgebreid bewonersonderzoek gehouden. Half december is een inloopsessie georganiseerd waar inwoners al hun opmerkingen en suggesties over afval kwijt konden. Verder is met een groep van ongeveer 20 personen, de zogenaamde focusgroep, in verschillende sessies uitgebreid gesproken over mogelijkheden het afval beter te scheiden.

Plan van aanpak
Op dit moment werkt de gemeente aan een plan van aanpak, waarbij drie varianten verder worden uitgewerkt. Hierin wordt niet alleen de afvalscheidingsambitie, maar worden ook de belangen en wensen van alle inwoners meegenomen. Eind maart/ begin april worden de verschillende varianten voorgelegd aan raad en college. Zij bepalen vervolgens op welke manier de inzamelmethode ‘omgekeerd inzamelen plus’ wordt ingevoerd.

Comments

comments

DELEN

2 REACTIES

  1. Ik woon in het Noordeinde in Rijnsburg,zoals het nu gaat kan ik alles gescheiden weg brengen zonder meerdere bakken inde tuin,als dat in Rijnsburg zo blijft ben ik heel tevreden.

Comments are closed.