KATWIJK – De gemeente stopt per direct met de financiële ondersteuning van het Ondernemershuis Katwijk. De resultaten in het startjaar 2017 zijn voor het gemeentebestuur onvoldoende om de jaarlijkse subsidie van 45.000 euro voort te zetten.

De gemeente wilde door middel van het Ondernemershuis een impuls aan het bedrijfsleven geven. Het zou een ontmoetingsplek voor startende ondernemingen en netwerkorganisaties moeten worden. Ook wilde men startende en innovatieve ondernemers ondersteunen en de samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen intensiveren.

Uit de evaluatie over 2017 blijkt echter dat de resultaten van geen enkele activiteit naar verwachting waren en dat een aantal activiteiten helemaal niet uitgevoerd zijn. Zo was er vrijwel geen belangstelling voor de werkplekken voor startende ondernemingen en zijn netwerkborrels gestaakt wegens onvoldoende belangstelling. De beloofde stagebank voor het onderwijs is niet opgezet, de lessen in ondernemersvaardigheden zijn niet gegeven en de wedstrijd “Beste Idee Van Katwijk – jongereneditie” werd niet gehouden. Het “Beste Idee Van Katwijk 18+” is éénmalig uitgevoerd maar had slechts twee deelnemers waardoor de drie resterende afleveringen niet door gingen.

Volgens B&W betekent het wegvallen van het Ondernemershuis niet dat ook de dienstverlening aan ondernemers wegvalt. Zij kunnen voor initiatieven of vragen terecht bij het omgevingsloket of de bedrijfscontactfunctionaris. Verder zal in de komende maanden gesproken worden met de ondernemers over alternatieven om het bedrijfsleven te versterken.

Tenslotte geeft het College van B&W het Ondernemershuis Katwijk nog het nodige huiswerk mee. Het Ondernemershuis zou onvoldoende meegewerkt hebben aan de voortgangsrapportage over 2017. Men krijgt tot 1 maart de tijd om alsnog de ontbrekende gegevens aan te leveren waarna het waarna het college een definitief besluit zal nemen over de subsidie 2017.

Comments

comments

DELEN