KATWIJK – Gedeputeerde Staten hebben besloten de bruggen in de RijnlandRoute – dat zijn de Torenvlietbrug en de brug in de A44 over de Oude Rijn – definitief dicht te houden. In het kader van de RijnlandRoute worden beide bruggen verdubbeld. De gemeente Katwijk en een aantal Katwijkse ondernemers hadden hiertegen in een eerder stadium bezwaar aangetekend, en zijn – toen dat bezwaar niet gehonoreerd werd – in beroep gegaan.

Volgens Katwijk zorgt het vastzetten van de bruggen voor flinke economische schade voor een aantal bedrijven dat gebruik maakt van grote transporten over het water, en ontneemt het economische kansen in de toekomst.

De provincie had haar beslissing de bruggen vast te zetten in 2014 gebaseerd op een globale kostenraming. Naar aanleiding van vragen uit Provinciale Staten is toegezegd om zodra de aannemer van het eerste deel van de RijnlandRoute bekend is, nog een keer om een begroting te vragen. De nieuwe begroting uit augustus 2017 is in lijn met de eerdere kostenraming, waardoor Gedeputeerde Staten besloten heeft om niet af te wijken van haar eerdere besluit. Volgens de provincie leidt het open houden van de bruggen tot vertraging van het project, extra verkeershinder en een kostenverhoging die niet opweegt tegen de (economische) nadelen.

Comments

comments

DELEN