Vanaf 17 mei gaat de gemeente actief controleren op hondenbezit. De firma HollandRuiter voert de controle voor de gemeente uit.

De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de gemeente Katwijk.

Als iemand niet thuis is, maakt de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over het aanwezig zijn van honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat er op het adres één of meerdere honden aanwezig zijn, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in de brievenbus.