In de gemeente zijn ongeveer 20 kunstgras voetbalvelden met rubberkorrels. Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober de uitzending Gevaarlijk Spel gemaakt over wat de gezondheidsrisico’s zijn van voetballen op kunstgrasvelden met rubberkorrels. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er geen aanwijzingen dat de gebruikers gezondheidsrisico’s lopen. Wethouder Krijn van der Spijk. “Op dit moment zien wij daarom ook geen aanleiding om iets te veranderen aan het huidige gebruik van de velden.”

De gemeente houdt het onderwerp nauwlettend in de gaten en is hierover in gesprek met de bevoegde instanties, zoals de GGD en de voetbalverenigingen. Vooralsnog gaat de gemeente uit van de onderzoeksresultaten van het RIVM.

Het European Chemicals Agency voert in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten worden rond februari 2017 verwacht. “Ook wij wachten de onderzoeksresultaten van de Europese Commissie af”, zegt wethouder van der Spijk.

Comments

comments

DELEN