KATWIJK – De bestrijding van de meeuwenoverlast wordt dit jaar weer voortgezet. De gemeente zet dit jaar vooral in op het ongeschikt maken van nesten, het verstoren van nesten en het dompelen van eieren in olie. Er worden twee nieuwe bestrijdingsmethoden getest: het plaatsen van een nestkast voor slechtvalken en het spannen van schrikdraden.

Inwoners kunnen zelf ook helpen aan de vermindering van de meeuwenoverlast. Het belangrijkste is dat inwoners meeuwen niet voert en dat afval in de afvalbakken beland.

Om meeuwenoverlast doeltreffend te bestrijden is zowel passieve als actieve bestrijding nodig. Een milieubeheerbedrijf coördineert in opdracht van de gemeente Katwijk de bestrijding van de meeuwenoverlast.

Proef met nieuwe bestrijdingsmethoden
Naar aanleiding van een vorig jaar gehouden informatieavond wordt het idee van een inwoner dit jaar voor het eerst uitgetest. Op een hoog gebouw komt een nestkast voor een slechtvalk. Het foerageren van de slechtvalk kan meeuwen verjagen. Dit jaar start ook een proef om te onderzoeken of in Katwijk schrikdraad een effectieve methode is om meeuwen die willen gaan nestelen, weg te jagen. De dunne roestvrijstalen draden komen op het dak van een hoog gebouw. Wanneer de meeuw met de draad in contact komt krijgt hij een ’tikje’. Dit gaat hij niet associëren met de draad maar het met gebouw. Het beoogde effect is dat de meeuw wegblijft van het gebouw. De spanning die op de draden staat is niet schadelijk voor de meeuwen. De gemeente is in gesprek met de woningbouwvereniging over de plaatsing van de nestkast en het schrikdraad.

Voerverbod
In Katwijk geldt een voerverbod voor meeuwen. Door meeuwen te voeren leren zij dat bij mensen eten te krijgen is. Het gevolg is dat meeuwen gericht mensen aanvallen en eten afpakken. Daarnaast leidt het voeren van meeuwen tot andere vormen van overlast, zoals geluidsoverlast en overlast van uitwerpselen. Het voeren van meeuwen is daarom niet gewenst, onverstandig en ook verboden. Na een waarschuwing volgt bij een volgende overtreding een boete.