KATWIJK – De gemeente heeft 1,8 miljoen euro overgehouden in 2016. Dat laat de jaarrekening van de gemeente zien.

Het college heeft de jaarrekening gepresenteerd aan de raad. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiën over het boekjaar 2016. Het overschot is nog iets hoger dan in het najaar verwacht werd.

Wethouder Krijn van der Spijk: “Ik ben blij dat de financiële positie van de gemeente Katwijk in mijn eerste volledige jaar als wethouder Financiën opnieuw goed is. Het overschot van 1,8 miljoen wordt gestort in de reserves om ook de toekomstige ontwikkelingen te kunnen financieren.”

Wat is bereikt in 2016?

– Duurzaamheidsagenda
We hebben belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Met stakeholders is de Duurzaamheidsagenda besproken en van input voorzien en begin 2017 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Daarnaast is er een goede start gemaakt met de uitvoering van het energieprogramma.

– Omgevingswet
In 2016 is de Omgevingswet aangenomen. Doel van deze wet is het mooier, schoner en veiliger maken van de leefomgeving. In 2016 heeft het college een Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet vastgesteld. Ook heeft het college een programmaplan opgesteld en is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie Katwijk.

– Vitale sportverenigingen
Bij Valken ’68 en VV Katwijk is een pilot Vitale sportvereniging (VSV) gestart. Inwoners kunnen elkaar op de sportaccommodaties ontmoeten. Op beide sportparken is een sportparkmanager aangesteld, die samen met instellingen invulling geven aan het dagprogramma op het gebied van sport, bewegen, welzijn, zorg en dagbesteding.

– Transformatie sociaal domein
Belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van de transformatie van het sociaal domein. Op het gebied van jeugd, werk & inkomen en zorg heeft de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van intensief samenwerken met zorg- en welzijnsorganisaties, investeren om de (jeugd)zorg verder te verbeteren en dichtbij de inwoners te organiseren. In 2016 heeft Katwijk de taken kunnen invullen binnen de rijksmiddelen, de hogere kosten voor jeugdhulp en bijstand zijn goeddeels opgevangen door lagere uitgaven voor huishoudelijke hulp.

Beter bestand tegen risico’s
In 2016 is het weerstandsvermogen verbeterd van voldoende naar ruim voldoende. Dit betekent dat de gemeente beter in staat is om de gevolgen van risico’s te kunnen opvangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. De verbetering van het weerstandsvermogen komt mede door de gunstige ontwikkelingen bij de grondexploitaties vanwege de aantrekkende economie.

Bespreken concept jaarrekening
Helaas zit bij de jaarrekening nog geen controleverklaring. De controle van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) van Holland Rijnland, die onder andere de Jeugdwet voor de gemeente Katwijk uitvoert, is nog niet afgerond. Deze controleverklaring is nodig, voordat onze accountant zijn oordeel kan geven. Vooruitlopend daarop bespreekt de raadscommissie op 8 juni alvast de concept jaarrekening.

Comments

comments

DELEN

2 REACTIES

 1. Mooi bericht. Dank aan het college en de medewerkers. Kijk Durf, dit is nu het resultaat van dat college dat jullie niet kunnen en willen accepteren.

  • Beste Kees,

   Wij raden je aan de aangebode begroting van eind vorig jaar te lezen en dan met name te kijken naar de schuldquote die boven de 100% gaat uitkomen. Tevens kan het college nog veel besparen (de bibliotheek) en bestaat politiek niet alleen maar uit economische kwesties!

   Groetjes,

   DURF

Comments are closed.