COC Leiden vindt de beslissing van de gemeente Katwijk om de regenboogvlag in het kader van Coming Out Dag te hijsen historisch. Daaraan ging een langdurige discussie in de gemeenteraad vooraf.

In eerste aanleg wilde het College van Burgemeester en Wethouders (SGP/CU/CDA) geen gehoor geven aan de oproep van de oppositie in de Katwijkse raad. Dat de vlag nu uitgaat, is vooral te danken aan de volhardendheid van Hart voor Katwijk-raadslid Gijsbert Schrijvers.

De vlag gaat weliswaar niet uit op het gebouw van het gemeentehuis, zoals Schrijvers wilde maar wel aan de overkant van de straat aan een gemeentelijke vlaggenstok. “Het compromis benadrukt de gevoeligheid waarmee in Katwijk een onderwerp als homoseksualiteit wordt besproken. COC Leiden is blij dat de vlag uitgaat. Wij hebben liever dat de vlag in zicht van het gemeentehuis wappert dan dat er geen vlagvertoon is op het gemeentehuis,” zegt Ivo van Spronsen, bestuurslid Politiek en Diversiteitsbeleid van COC Leiden, waar Katwijk onder valt.

Op vrijdag 9 oktober zal om 9 uur de regenboogvlag aan de Zeestraat tegenover het gemeentehuis in de mast gaan. De volatallige oppositie zal hier bij aanwezig zijn. Raadslid Schrijvers zal samen met COC Leiden-voorzitter Jan Thijs Leeuwrik Nieborg de regenboogvlag hijsen. “Het is mooi dat COC Leiden samen met zoveel Katwijkse gemeenteraadsleden, aan de vooravond van Coming Out Dag, de regenboogvlag kan hijsen. Dat is vooral te danken aan het harde werk van Gijs die het gemeentebestuur in beweging heeft gezet. Hierdoor is er in Katwijk een noodzakelijke discussie ontstaan over de acceptatie van seksuele diversiteit. Daar ben ik heel blij mee,” aldus voorzitter Leeuwrik Nieborg.

In de regio Holland Rijnland hangen zeven van de 14 gemeenten de vlag uit op of rond Coming Out Dag. COC Leiden hoopt volgend jaar ook de andere zeven gemeenten zover te krijgen.

Coming Out Dag gaat over zichtbaarheid, discussie en acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Op of rond 11 oktober organiseert COC Leiden jaarlijks Coming Out Dag. Het symbool van de LHBT-gemeenschap is de regenboogvlag omdat deze de grote verscheidenheid binnen de emancipatiebeweging goed verbeeldt. Daarom wordt iedereen op 11 oktober gevraagd de regenboogvlag uit te hangen als steunbetuiging.