Naar aanleiding van de financiële tegenvallers in het project Haven, fase 2 heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de gang van zaken rondom dit project. Het onderzoeksbureau heeft nu een rapport

uitgebracht met aanbevelingen voor de organisatie om in de toekomst beter om te gaan met dit soort complexe projecten.

Het onderzoeksbureau constateert in haar onderzoek 3 onvolkomenheden in de rol van de gemeente als opdrachtgever in het project Haven, fase 2. Ten eerste was het bestek (het pakket van tekeningen en werkbeschrijvingen) niet goed. Dat kwam door een combinatie van factoren. Een ingeschakeld adviesbureau leverde onvoldoende en door de projectorganisatie is daar niet scherp op gehandeld. Ten tweede is door onduidelijke redenen een gevoel van haast ontstaan bij de projectorganisatie om tempo te maken met het project. Het bestek is versneld in de markt gezet en tijdens de uitvoering werd duidelijk dat de kwaliteit van het bestek onvoldoende was. Ten slotte moesten de nalatigheden in het bestek opgelost worden door de aannemer. Dat zorgde voor meerwerkclaims. De aannemer kwam met extreme claims. Dit resulteerde in spanningen binnen het project. De projectorganisatie heeft ook hier niet scherp genoeg op gehandeld.

De wijze waarop bestekken worden gemaakt wordt opnieuw bekeken en hiervoor zal een nieuw werkproces met meer controlemomenten worden ontworpen. De interne informatievoorziening in een dergelijk complex project is essentieel. In dit project was het onvoldoende en dat moet voortaan beter. Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn over wie waar verantwoordelijk voor is en wie uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ook moet men elkaar aanspreken op fouten en vragen stellen wanneer zaken niet duidelijk zijn. Hiervan moet de organisatie beter worden.

De gemeente neemt de constateringen en de aanbevelingen uit het rapport serieus. De organisatie gaat aan het werk met de verbeterpunten om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen. Het rapport is geanonimiseerd, zodat het niet herleidbaar is tot personen of bedrijven die een rol hebben gespeeld in dit project.

Project Haven, fase 2 loopt intussen door. De gemeente en de aannemer zijn verwikkeld in een arbitragezaak (rechtspraak buiten de gewone rechter om). De gemeente vecht een aantal claims van de aannemer aan. Daarnaast vecht de gemeente de hoogte van sommige claims aan.