KATWIJK – Rondzwervende blikjes, flesjes, snoepwikkels en uitgetrapte peuken. Wie ergert zich er niet aan? De gemeente zet zich dagelijks in om zwerfafval in plantsoenen, waterpartijen, op straten en het strand op te ruimen. Gemeenten hebben samen met het Rijk en bedrijven die verpakte producten op de markt brengen een overeenkomst gesloten om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen. Zwerfafval bestaat namelijk vaak uit verpakkingen. Tot 2022 krijgt de gemeente elk jaar € 75.000,- om te besteden aan extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Dat doet de gemeente samen met scholen, organisaties en bewoners.

Om die vergoeding zo goed mogelijk in te zetten maakt Katwijk elk jaar een plan met zwerfafvalmaatregelen. Wethouder Jacco Knape: “Bij de uitvoering zoeken wij vooral ook de samenwerking met de verschillende gebruikers van de openbare ruimte. Door samen zwerfafval aan te pakken maken we Katwijk weer een stukje schoner. Zo doen bijvoorbeeld scholen en verenigingen mee aan de pilot Schoon Belonen. Zij ontvangen een vergoeding voor het schoonhouden van de omgeving. Ook stellen we budget beschikbaar om buurtinitiatieven aan te moedigen en te ondersteunen”.

Aanpak zwerfafval 2017
Dit jaar krijgt het bijplaatsen van huishoudelijk afval bij afvalcontainers extra aandacht. Waar nodig kunnen hekken rond milieuparken worden geplaatst om verwaaiing van afval tegen te gaan. Ook wordt actief de samenwerking gezocht met andere beheerders van de openbare ruimte, zoals de provincie want bij de op- en afritten en verkeerslichten van provinciale wegen ligt vaak zwerfafval. Ook werkt de gemeente samen met het parkmanagement van bedrijventerreinen.

Jong geleerd is oud gedaan
Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om het voorkomen van zwerfafval. Voor basisscholen zijn lespakketten beschikbaar met leuke activiteiten voor kinderen waar zwerfafval centraal staat. Zo komt ook dit jaar de zonne-oven weer naar Katwijk waarmee op het strand verzameld plastic wordt omgesmolten tot leuke speelgoedfiguurtjes.

Een schoon Katwijk
Het uiteindelijke doel van alle maatregelen is: een schoon Katwijk. Door de reinigingsinzet van de gemeente , de structurele en extra maatregelen rondom zwerfafval en het uitdragen van het belang van schoon, wordt Katwijk ook elk jaar net een stukje schoner. Daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen.

Comments

comments

DELEN