FOTOOverhandiging bidboek Unmanned Valley

KATWIJK – De gemeente Katwijk neemt deel aan de stichting Unmanned Valley Valkenburg. Naast Katwijk nemen ook de TU Delft en vertegenwoordigers van de sector zitting in de stichting. 

De stichting richt zich op het mogelijk maken van buiten testen van drones op voormalig vliegkamp Valkenburg. Het buiten testen op Valkenburg is volgens de gemeente van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van Unmanned Valley. De stichting draagt zorg voor de op te stellen procedures en handboeken en vraagt tevens ook de benodigde vergunningen en regelingen aan om het testcentrum voor drones mogelijk te kunnen maken.

Daarnaast waarborgt de stichting de veiligheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid op Unmanned Valley Valkenburg. De stichting moet er zorg voor dragen dat het buiten testen van drones op Valkenburg veilig gebeurt en geen negatieve impact heeft op de leefomgeving. Dit is van belang voor de economische ontwikkeling en vertrouwen van en in het dronecluster. De stichting waarborgt daarnaast de neutraliteit van het testcentrum. Het is van belang dat alle gebruikers onder dezelfde voorwaarden gebruik kunnen maken van de voorzieningen. En gezien het innovatieve karakter van het cluster tevens ook dat de vertrouwelijkheid van bedrijfskennis gewaarborgd is.

Op 20 april wordt de gemeenteraad nog in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen met het college te overleggen.

De gemeenteraad van Katwijk heeft op 26 januari 2017 besloten vast te houden aan het programma van het masterplan én Unmanned Valley de ruimte te geven om te starten, met perspectief op de doorontwikkeling naar een ‘Valley’. Gedurende vijf jaar wordt Unmanned Valley geëvalueerd ten aanzien van het succes en de economische haalbaarheid en de impact op de leefomgeving. De gemeente is inmiddels gestart met het ontwerpend onderzoek om te bekijken of de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Unmanned Valley en de woningbouwopgave verenigbaar zijn op Projectlocatie Valkenburg.

Comments

comments

DELEN