KATWIJK – Op donderdag 23 november vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. In een informatieve vergadering komen de tekorten bij de Wmo en de jeugdzorg aan bod. Op de agenda staan drie debatten: over de inpassing van het R-net in Katwijk, over budget voor de ontwikkeling van de locatie Valkenburg en over budget voor de ontwikkeling van Unmanned Valley. De raad neemt onder andere een besluit over ambities en uitgangspunten voor locatie Valkenburg en omgeving.

Informatie
Om 19.45 uur begint de informatieve vergadering over de recente financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor de jeugdhulp wordt dit jaar een tekort van ruim € 0,5 miljoen verwacht. Voor 2018 is het kostenniveau circa € 1,5 miljoen hoger dan de rijksbijdrage. Voor de Wmo wordt door hogere tarieven in 2018 een tekort van ongeveer € 1 miljoen verwacht.

Debat
Om 19.45 uur begin het debat over de inpassing van het R-net in Katwijk. Twee weken geleden is hierover met veel inwoners en betrokkenen een informatieve vergadering gehouden. Tussen 20.45 en 21.45 uur debatteert de raad over twee voorstellen van het college om geld beschikbaar te stellen. Het college vraagt bijna € 1 miljoen om een visie op de hoofdstructuur van de locatie Valkenburg en omgeving op te stellen en plannen voor de eerste woningbouwlocatie uit te werken. Verder werkt de gemeente met een groot aantal organisaties samen aan een praktijkomgeving waar innovatieve oplossingen voor drones en onbemande toepassingen worden onderzocht, uitontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Hiervoor is de komende drie jaren € 1,1 miljoen nodig, vooruitlopend op het vinden van partners die meebetalen.

Een besluit over ambities en uitgangspunten voor locatie Valkenburg en omgeving staat op de agenda van het besluitvormende deel van de avond, dat om 21.45 uur begint.

Comments

comments

DELEN