Bij de totstandkoming van de toeristische agenda gaven verschillende evenementenorganisaties aan ontevreden te zijn over de dienstverlening van de gemeente. Dit resulteerde in onbegrip en onvrede over de samenwerking met de gemeente Katwijk. De evenementen in Katwijk leveren een belangrijke bijdrage aan het toeristisch karakter en imago van Katwijk en de toeristische bestedingen. Ook versterken evenementen de levendigheid en onderlinge band tussen mensen.

Wethouder Jacco Knape: “We vinden een goede dienstverlening belangrijk en wilden daarom de knelpunten die evenementenorganisatoren ervaren in kaart brengen en zoveel mogelijk wegnemen. Dat hebben we nu gedaan met het rode loper beleid evenementen. Hierbij is rekening gehouden met de mate waarin een knelpunt zich voordoet en hoe breed het knelpunt wordt gedeeld. ”

Het rode loper beleid is één van de uitvoeringsprojecten in de Toeristische Agenda Katwijk 2015-2019 en zoomt in op de vergunningverlening en faciliteiten zoals: hekken, vuilafvoer, stroom- en watervoorziening en verkeersafwikkeling. Het in 2016 vastgestelde nieuwe evenementenbeleid en de subsidieregeling toeristische evenementen vallen dus niet onder het Rode loper beleid evenementen.

Samen in kaart brengen knelpunten
Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die door de evenementen organisatoren worden ervaren. Vervolgens zijn diverse evenement organisatoren geïnterviewd. Tot slot kon men tijdens een bijeenkomst van het evenementenplatform in november 2016 nog knelpunten en aanbevelingen doorgeven. Op basis van alle verzamelde informatie heeft de gemeente maatregelen geformuleerd voor de knelpunten die breed gedeeld worden. Voor het verbeteren van de overige knelpunten werkt de gemeente al aan een oplossing of kan helderheid worden geboden door een duidelijk antwoord te geven.

Meldingsplicht uitgebreid en Katwijk brede inzet verkeersregelaars
Als twee grootste knelpunten kwamen naar voren: de verscherping van de regels met de daarbij behorende toename van administratieve lasten en de verkeersveiligheid. Om de administratieve lastendruk te verlichten wordt het systeem van de meldingsplicht uitgebreid. Dit betekent vooral voor kleinere evenementen dat zij hun evenement alleen maar hoeven aan te melden. Zij hoeven geen vergunning meer aan te vragen. Grote evenementen met een grote impact op de openbare orde en veiligheid moeten wel ieder jaar een vergunning aanvragen. Dat blijft nodig omdat deze evenementen elk jaar opnieuw moet worden bekeken en getoetst. Meerjarenvergunningen komen te vervallen.
Wegafsluitingen worden als een grote verantwoordelijkheid ervaren. Er is ook een gebrek aan verkeersregelaars. De gemeente gaat samen met de organisaties verkeersregelaars motiveren om zich Katwijk breed in te zetten en niet alleen voor de vereniging of organisatie waar men lid van is. Voor de zomer komt de gemeente hiervoor met een plan van aanpak.

Voor de overige knelpunten wordt een duidelijk antwoord geformuleerd of inzicht geboden in lopende acties of maatregelen.

Comments

comments

DELEN