FOTOGemeenteBelangen

KATWIJK – De provinciale weg N206 loopt dwars door de gemeente Katwijk en veroorzaakt bij de inwoners veel overlast zoals geluid, fijnstof en roetaanslag. Volgens GemeenteBelangen is de oplossing voor dit probleem een DoDo.

Al lange tijd vraagt GB om een integrale oplossing voor deze problemen in combinatie met de aansluiting van de Rijnlandroute en de inpassing van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Denktank
Maar het duurt erg lang voordat daar plannen voor komen. Te lang vindt GB, de partij komt daarom zelf met een aanzet voor een mogelijke oplossing van het probleem. Deskundigen uit fractie, steunfractie en het bestuur van GB zijn zelf aan de slag gegaan. De denktank bijeenkomst in november 2016 vormde de start. Tijdens het proces zijn de ideeën steeds afgestemd met leden van Katwijk Smart Village (KSV). Zij zien mogelijkheden in het plan, dat een goede aanvulling is op het voorstel van KSV zelf en volgens hen op sommige punten zelfs een verbetering.

Overkapping
De oplossing is een DoDo, een DichtOpenDichtOpen-overkapping over de doorgaande N206 die verdiept komt te liggen. Uitgangspunt is het scheiden van enerzijds het doorgaande verkeer van de Rijnlandroute – Noordwijk en anderzijds het bestemmingsverkeer naar de wijken van Katwijk.

Geen overlast meer
De doorgaande N206 wordt vierbaans verdiept aangelegd, zodat die weg uit het zicht verdwijnt en geen overlast meer geeft. Een tweebaansweg voor het bestemmingsverkeer loopt op maaiveld daaroverheen en langs. Vanaf Leiden kan men de N206 verlaten via een afrit voor de N441; daar begint de scheiding tussen het doorgaande verkeer en het lokale bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer kan ongehinderd doorrijden (80 km/u) in de DoDo-tunnelbak die bij de Nieuwe Roversbrug weer omhoog komt.

Molentuinweg
Op maaiveld vindt de afhandeling van het lokale verkeer plaats. Er zijn drie afslagen via rotondes: naar de N441 richting Wassenaar/Westerbaan, de Molentuinweg en ter hoogte van het huidige Zeewegviaduct. Nu er opritten zijn bij de N441 en bij het Zeewegviaduct wordt de Molentuinweg behoorlijk ontlast. Daar staan nu regelmatig files door de verkeerslichten bij de N206.

Bustransferium aan N206
Ter hoogte van het Westerbaanpad komt op de overkapping van de DoDo een bustransferium. Hier komen ook een parkeerplaats en een fietsenstalling. Die kunnen niet alleen gebruikt worden door busreizigers, maar ook door bezoekers van scholen en DVS. Deze locatie voor een bustransferium wordt door Katwijk Smart Village als beste plek aangemerkt.

Ringpark
Er kunnen bovendien bomen worden geplant. Doordat de weg voor bestemmingsverkeer smaller is dan de huidige N206 komt er meer open ruimte. Ruimte die kan worden ingevuld met een park en recreatievoorzieningen of een evenemententerrein. Het hele gebied krijgt zo een veel groener karakter. Dit sluit goed aan bij het Plan van Jan (de Lange) voor een ringpark.

Elektrische busjes
Maar ook andere projecten passen in het concept en bieden kansen. Zo kunnen vanuit het Transferium kleine elektrische busjes passagiers vervoeren verder Katwijk in. Dit is duurzaam en milieuvriendelijk. Door het lokale verkeer te scheiden van het doorgaande verkeer zijn noord-zuid fietssnelwegen prima mogelijk. De snelheid op de N206 ter hoogte van de Helmbergweg kan worden aangepast van 100 km/u naar 80 km/u, omdat op het hele verdiepte tracé doorgereden kan worden en één maximumsnelheid kan gelden. Dit komt de leefbaarheid in de achterliggende wijk ten goede.

35 miljoen
De kosten voor het gehele plan worden geraamd op zo’n 35 miljoen. De gemeente Katwijk heeft zelf 9,7 miljoen gereserveerd in de BSI en de Provincie Zuid-Holland heeft 11 miljoen beschikbaar gesteld uit het project Rijnlandroute. Met een deel van de RIF-bijdrage van de provincie voor het huidige HOV-project tussen de 20 en 25 miljoen is er een totaalbedrag beschikbaar waarmee het plan gerealiseerd zou kunnen worden.

Leefbaarheid
GB-fractievoorzitter René Slootweg: “Dat is het ons absoluut waard. Dit plan levert de inwoners ontzettend veel op. Grote winst is dat de leefbaarheid toeneemt door de afname van geluid, fijnstof en roet. Er ontstaat meer ruimte voor bomen en groen, er kan een evenemententerrein komen, een Transferium op deze plek is perfect, er is geen busbaan nodig door Katwijk en er komen veiliger fietsroutes. Kortom, allemaal zaken waar GB zich altijd sterk voor maakt. Wij gaan ons hier de komende jaren keihard voor inzetten.”

Initiatiefvoorstel
GB zal het plan indienen bij de gemeenteraad als initiatiefvoorstel. GB hoopt zo een nieuwe impuls te geven tussen provincie, college en raad om tot een beter plan te komen die aansluit op de behoeften van de inwoners.
Voor uitgebreidere informatie: http://www.gbkatwijk.nl/node/594

Comments

comments

DELEN