Mag de gemeente een persoon met gevorderde dementie aanzetten zich in te schrijven voor opname in een instelling als die persoon nog absoluut geen opname wil en 24 uurs mantelzorg krijgt? En als wijkverpleegkundigen met de specialisatie dementie bovendien zeggen dat die persoon nog meer dan drie maanden thuis kan blijven met preventieve maatregelen?

De gemeente vindt sinds 1 mei van wel. Maar GemeenteBelangen vindt deze nieuwe gedragslijn onzorgzaam en heeft er vragen over gesteld aan het college.

Ver gevorderde dementie
De gemeente kent sinds 1 mei alleen (extra) dagbesteding toe aan cliënten met gevorderde dementie als die zich vast aanmelden voor opname. De gemeente beperkt die toekenning bovendien tot drie maanden. Cliënten vragen die (extra) dagbesteding aan om de kwaliteit van hun leven hoog te houden en/of om hun partner en mantelzorger de kans te geven te herstellen zodat de cliënt extra lang thuis kan blijven wonen.

GemeenteBelangen heeft het college de volgende vragen gesteld:
-Deelt u de mening van de fractie dat deze gedragslijn in weg staat van maatwerk?
-Deelt u de mening van de fractie dat in alle gevallen waarin de gemeente een aanvraag ontvangt voor dagbesteding van een persoon met dementie met behoefte aan 24 uurs toezicht, een onderzoek nodig is door een van de gemeente onafhankelijke deskundige type verpleegkundige met specialisatie dementie of een huisarts voordat de gemeente de verplichting oplegt een aanvraag in te dienen bij de WLZ?
-Deelt u de mening van de fractie dat de gemeente met deze gedragslijn te weinig rekening houdt met de grote bereidheid van de familiale netwerken in Katwijk om een familielid met dementie te ondersteunen en lang in huis te houden, eventueel tot het overlijden?
-Deelt u de mening van de fractie dat de gemeente het risico loopt echtparen eerder uit elkaar te halen dan nodig is, en zo bovendien toewerkt naar een ongewenste toename van het aantal opnames in verpleeghuizen?
-Gaat u de gedraglijn wijzigen?

Het college moet de vragen van GemeenteBelangen vóór 17 oktober beantwoorden.

Comments

comments

DELEN