Gemeente belangen is verbaasd over de conclusie die het college van burgemeester & wethouders trekt uit een enquête onder 2.000 inwoners van Katwijk-Noord over hun behoefte aan een gemeenschapshuis in het Tripodia.

GemeenteBelangen stelt dat het college concludeert dat de inwoners geen behoefte hebben aan een gemeenschapshuis in TriPodia. Volgens GemeenteBelangen staat in het onderzoek dat 93% van de ondervraagden wel naar een nieuw gemeenschapshuis wil komen als dat in TriPodia zit. (Na onderzoek van de redactie blijkt dat 31% dit zeker wil en 62% dat misschien doet. 7% zegt nee.)

75% van de ondervraagden vindt TriPodia een geschikte locatie voor een gemeenschapshuis. 39% zou blij zijn met de komst van een gemeenschapshuis, 42% staat neutraal, 10% wil het niet en 10% heeft geen mening.

Volgens GemeenteBelangen heeft de gemeenteraad besloten dat er een gemeenschapshuis moet komen in Katwijk-Noord.

‘De resultaten van de enquête onderschrijven dat raadsbesluit. Het college moet dat besluit dus gewoon uitvoeren. Het Tripodia moet blijven en het gemeenschapshuis kan er prima in. De gemeenschapshuizen in Rijnsburg en Valkenburg zijn een succes, het volgende succesverhaal moet Katwijk-Noord worden. Dat zal ook rust geven voor de vele verenigingen die het Tripodia nu gebruiken.’