KATWIJK – De gemeente Katwijk gaat het afval anders inzamelen. Hierbij worden grondstoffen centraal gezet en niet het (rest)afval. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar het zorgt er ook voor dat de afvalbeheerkosten niet verder oplopen. Er is een plan opgesteld waar de gemeenteraad nog over moet beslissen. Als de gemeenteraad instemt, wordt de nieuwe methodiek Omgekeerd Inzamelen Plus.

Grondstoffen aan huis, restafval op afstand
Grondstoffen als plastic, blik en drinkpakken (PMD) en groente- en fruit- en tuinafval (GFT) gaat de gemeente aan of nabij huis afhalen. Het restafval brengt men naar een ondergrondse container op afstand. Voor alle laagbouw met een buitenruimte gebeurt dit met rolcontainers. Voor hoogbouw en laagbouw zonder of met zeer weinig buitenruimte zijn nabijgelegen verzamelcontainers beschikbaar. Op het restafval wordt een tarief per inworp berekend. Door goed te scheiden kunnen inwoners uiteindelijk besparen op de afvalstoffenheffing.

Van 50% naar 80% afvalscheiding in 7 jaar
Over 3 jaar moet landelijk minimaal 75% van het afval worden gescheiden. Katwijk wil en moet mee in deze ontwikkeling en ambieert in 2023 80% van het afval gescheiden in te zamelen.

Dat er nog voldoende herbruikbaar afval in het restafval zit, toont de jaarlijkse sorteeranalyse aan. Ruim driekwart van het restafval bestaat uit herbruikbaar materiaal.

Participatie van inwoners
Op verschillende manieren hebben inwoners de kans gekregen hun suggesties en ideeën aan te dragen. Zo is een meedenkgroep samengesteld met zo`n 16 betrokken inwoners, die diverse keren is samengekomen. Daarnaast is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ruim 1000 huishoudens en is een inloopsessie georganiseerd waar alle inwoners voor zijn uitgenodigd via kranten, posters en social media. Ook kon men via de website van de gemeente Katwijk informatie aanleveren.

De ontvangen reacties zijn breed en uiteenlopend: van positief tot negatief ten opzichte van Omgekeerd Inzamelen Plus. Er is een hoge mate van tevredenheid met de huidige inzamelmethode. Helaas is deze methode niet voldoende om de landelijke afvalscheidingseisen en lokale ambitie te vervullen. Om het uiteindelijke doel te behalen is gekozen het systeem te wijzigen naar Omgekeerd Inzamelen Plus, maar waar mogelijk wel invulling te geven aan persoonlijke wensen. Dit kan door het aantal rolcontainers aan huis te kiezen en ook het volume van de rolcontainer zelf te laten bepalen. De komende periode wordt de methode verder uitwerkt.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in juni. Als de gemeenteraad met het plan instemt, zal naar verwachting de nieuwe inzamelmethodiek in januari 2019 van start gaan.

Comments

comments

DELEN