Vier gemeenten komen in bezwaar tegen de windmolenparken voor de Nederlandse kust. In een gezamelijke position paper (standpuntbepaling) spreken zij zich uit tegen de bouw van windmolenparken voor de kusten.

De gemeenten Katwijk, Zandvoort, Wassenaar en Bergen, willen liever de windmolens verder op zee hebben, IJmuiden-Ver. Volgens de gemeenten is er meer meer draagvlak voor dat gebied en er kunnen méér windmolens worden gebouwd. Bovendien zijn de windmolens niet zichtbaar vanaf de kust en vormen ze dus ook geen bedreiging voor het toerisme in onze regio.

De vier gemeenten hebben zich verenigd in het Platform Maritieme Windmolenparken.

‘In tegenstelling tot de gebieden dicht op de kust zijn voor het al aangewezen gebied IJmuiden Ver geen
complicerende en mogelijk vertragende procedures nodig. Er kan vandaag worden begonnen.’

‘Wat vragen wij?
De mogelijkheid om te kunnen genieten van een ongerepte kust is zo vanzelfsprekend dat geen mens er
meer bij stil staat dat het wel eens de laatste jaren kunnen zijn. De gevolgen laten zich raden. Voor de
miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland die Nederland willen bewonderen als kustland met een
rijke maritieme historie, voor bewoners, maar ook voor de ondernemers en de daaraan gekoppelde
werkgelegenheid is de kust van belang. Wij vragen de politiek onze kust te beschermen en tegelijkertijd
te streven naar een duurzaam Nederland door te kiezen voor IJmuiden Ver.’