Gemeenteraad bereidt opvolging burgemeester voor

De gemeenteraad is druk bezig de opvolging van burgemeester Jos Wienen voor te bereiden. Burgemeester Wienen vertrekt per 21 september 2016 naar Haarlem, waar hij is voorgedragen als nieuwe burgemeester.

De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad hebben onderling overleg gevoerd over de voorbereidingen voor de opvolging van de burgemeester. Hun wens is dat Katwijk snel een nieuwe burgemeester krijgt.

Waarnemend burgemeester
De fractievoorzitters verwachten dat Katwijk tijdelijk een waarnemend burgemeester krijgt, van buiten het huidige Katwijkse gemeentebestuur. In september hebben de fractievoorzitters hierover overleg met de commissaris van de Koning, die de waarnemer benoemt.

Gewenste profiel
De formele procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester is nog niet gestart. Voorbereidingen worden wel getroffen, zoals voor de beschrijving van het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. Vanuit de raad is er behoefte om hiervoor inbreng vanuit de bevolking te krijgen. Binnenkort wordt duidelijk hoe deze inbreng mogelijk is.

Aanbeveling van de gemeenteraad
De fractievoorzitters bereiden verder ook een voorstel aan de raad voor over een vertrouwenscommissie, die na gesprekken met kandidaten een voorstel voor een nieuwe burgemeester aan de gemeenteraad zal doen. De minister van Binnenlandse Zaken volgt in zijn voordracht voor benoeming door de Koning in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad. De fractievoorzitters streven ernaar dat de raad in oktober over de profielschets en de vertrouwenscommissie kan besluiten. De aanbeveling en de benoeming zijn pas in 2017 aan de orde