Op donderdag 22 februari hebben vier inwoners van Katwijk een inleidend verzoek voor een referendum bij de raad ingediend. Het verzoek gaat over ontwerp-raadsbesluit Uitbreiding parkeerregulering voor meer betaalbare woningen. Bij het verzoek hebben de initiatiefnemers 1426 ondersteuningsverklaringen aangeboden. De raad behandelt het verzoek en het ontwerp-raadsbesluit op donderdag 29 februari.

Eerste stap naar een referendum
Sinds 1 februari is het houden van een referendum in Katwijk mogelijk. Een referendum is een volksraadpleging over een ontwerp raadsbesluit. Het is een advies van burgers en niet bindend. Het inleidende verzoek is de eerste stap naar een referendum. Hiervoor zijn 300 geldige ondersteuningsverklaringen nodig. Indiening kan tot uiterlijk een week voor de raad het ontwerp raadsbesluit bespreekt. Die termijn is nu voorbij. Voor donderdag 29 februari laat de burgemeester, als voorzitter van de raad, de gegevens van de initiatiefnemers en de ingeleverde ondersteuningsverklaringen onderzoeken.

Voor de raad op donderdag 29 februari een besluit over het referendumverzoek neemt, ontvangt de raad ook nog een advies van een externe deskundige. De heer Van Holsteijn, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en lid van diverse referendumcommissies, geeft dit advies. Hij adviseert over het voldoen van het referendumverzoek aan de voorwaarden die in de referendumverordening staan. Op basis van zijn advies besluit de raad of de initiatiefnemers de tweede, definitieve stap kunnen zetten, namelijk duizend ondersteuningen verzamelen, zodat er een referendum komt.

Het advies is zwaarwegend, maar de raad maakt op donderdag 29 februari zelf een afweging of er wel of niet een definitief verzoek voor een referendum kan komen.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: Marjan Homan-Haasnoot (ter illustratie)