KATWIJK – Op donderdag 18 januari vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan een vervolg van het debat over de regionale woonagenda en debatten over de omgevingsvisie Katwijk, een reële kostprijs voor Wmo begeleiding en het doorgaan met het programma Vitale sportvereniging. De raad neemt onder andere besluiten over de buitenruimte van Aquamar, extra zonnepanelen op het dak van Aquamar en de vormgeving van de Tjalmaweg als onderdeel van de Rijnlandroute.

Debat
Om 19.45 uur begint het debat over de regionale woonagenda. Een maand geleden heeft de raad al uitspraken gedaan over huurcategorieën, afspraken tussen gemeenten en tijdelijke huisvesting. De raad heeft behoefte aan nog meer debat over de voorstellen.

Om 19.45 uur begint ook een debat over het voorstel om in 2018 bijna € 0,6 miljoen extra beschikbaar te stellen voor reële tarieven voor de aanbieders van Wmo diensten.

Tussen 20.30 en 22.00 uur debatteren de fracties over de omgevingsvisie, de langetermijnvisie voor Katwijk die de gemeente in de loop van 2017 samen met de inwoners heeft opgesteld.

Om 21.15 uur start het debat over het voorstel om jaarlijks € 80.000 uit te trekken om sportaccommodaties nog beter in te zetten voor maatschappelijk gebruik.

Besluiten
Vanaf 22.00 uur neemt de raad besluiten over:

· Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Katwijk
· Integrale herinrichting buitenruimte Aquamar
· Esthetisch programma van Eisen RijnlandRoute – Tjalmaweg
· Aanpassing tarieven (on)roerende zaakbelastingen 2018
· Extra zonnepanelen dak nieuwe zwembad Aquamar

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

Comments

comments

DELEN