KATWIJK – Op donderdag 14 september vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan twee debatten, over het opstellen van een brede maatschappelijke agenda en over de beleidsnota grondbeleid. De raad neemt besluiten over onder andere kredietaanvragen voor zonnepanelen op het nieuwe zwembad en voor de aanleg van een langzaamverkeersroute over het Botenpad.

Informatie
Van 19.45 uur tot 20.30 uur geeft het college de raad een nadere onderbouwing van het voorstel om de personeelsformatie van de gemeente uit te breiden.

Debat
Vanaf 19.45 uur debatteren de fracties over de doelen, de aanpak en de planning van een op te stellen maatschappelijke agenda. Het college stelt voor te onderzoeken op welke wijze de gemeente haar beleidsopgaven in het sociaal domein vanuit de kracht van de samenleving kan realiseren. Dit debat duurt tot 21.15 uur. Tussen 20.30 uur en 21.15 uur vindt ook een tweede debat plaats, over het grondbeleid van de gemeente.

Besluitvorming
Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 21.15 uur. De raad besluit over het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning, de definitieve aansluiting bij het Veiligheidshuis en over kredietaanvragen voor zonnepanelen op het nieuwe zwembad en voor de aanleg van een langzaamverkeersroute over het Botenpad.

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Burgerzaal en in A0.40 zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

Comments

comments

DELEN