KATWIJK – Op donderdag 15 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan het vervolg van de informatieve vergadering over afvalinzameling en drie debatten over de jaarstukken 2016, de voortgang in 2017 en de kadernota voor de begroting 2018. Verder zijn er debatten over onder andere de landschappelijke inpassing van de Rijnlandroute bij Valkenburg, de inhoudelijke opgaven voor de op te stellen omgevingsvisie en de extra kosten voor jeugdhulp. De raad neemt besluiten over het invoeren van een blijverslening en over de regionale agenda omgevingsvisie 2040.

Informatie
Om 19.45 uur begint een anderhalf uur durende informatieve vergadering, over het voorstel om huishoudelijk afval omgekeerd te gaan inzamelen. Op 1 juni zijn hierover in een eerste vergadering al veel inwoners, vooral uit Rijnsburg, aan het woord geweest. Omdat er toen geen tijd was voor verdere vragen en voor het geven van antwoorden, is er op 15 juni een extra lange vergadering.

Debat
Vanaf 21.15 uur debatteren de fracties over de financiële en de beleidsmatige ontwikkelingen van de gemeente. Het jaar 2016 is met een positief saldo van € 1,8 miljoen afgesloten, maar nu dreigen tekorten: dit jaar € 1,2 miljoen en in 2018 € 3,6 miljoen.
Bij de plannen van de provincie over de inpassing van de Rijnlandroute bij Valkenburg heeft het college dertien aandachtspunten. Het debat hierover begint om 20.30 uur.
Om 21.15 uur begint het debat over het voorstel van het college om vanwege de ontwikkeling van de kosten voor de jeugdhulp in 2017 € 0,5 miljoen extra beschikbaar te stellen.

Besluitvorming
Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 22.45 uur. De raad besluit over het voorstel om een blijverslening in te voeren, bedoeld om ouderen te stimuleren hun woning aan te passen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, en over de regionale agenda omgevingsvisie 2040, waarin als opgaven voor de regio staan: het concentreren van de verstedelijking langs de oude Rijn, het versterken van de landschappen en het realiseren van een voortreffelijke bereikbaarheid.

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Burgerzaal en in A0.40 zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

Comments

comments

DELEN