KATWIJK – Op donderdag 29 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan vijf debatten, over afvalinzameling, het programma van eisen voor de vestiging van de bibliotheek en de muziekschool in de Noordzeepassage, een extra krediet voor de nieuwbouw van de Emmaschool, een voorbereidingsbesluit voor het voormalig vliegkamp Valkenburg en de beleidsnota vastgoed. De raad neemt besluiten over onder andere de kadernota begroting 2018 en over een extra krediet voor parkeerruimte bij sportpark De Kooltuin.

Debat
Vanaf 19.45 uur debatteren de fracties over het programma van eisen voor de vestiging van de bibliotheek en de muziekschool in de Noordzeepassage. De discussie gaat over het afzien van een aantal voorwaarden bij het besluit van de raad om te kiezen voor deze locatie en over de eisen die de basis zijn voor de volgende fase, het ontwerp voor de verbouwing. Dit debat duurt tot 21.15 uur. Ook tussen 19.45 en 21.15 uur vindt het debat plaats over een andere manier van afvalinzameling, waarbij restafval naar een ondergrondse container moet worden gebracht en de containers voor GFT, plastic, metalen en drankkartons en optioneel papier thuis worden opgehaald. Dit debat is de afgelopen weken voorbereid met informatieve sessies, waarin veel inwoners hebben ingesproken; inspreken is nu niet meer mogelijk.

Om 21.15 uur beginnen de drie overige debatten, die duren tot 22.00 uur. Vanwege marktontwikkelingen en doorrekening van prijsstijgingen vraagt het college de raad ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw van de Emmaschool een aanvullend krediet van € 680.000 beschikbaar te stellen. Het tweede debat over het vastgoed van de gemeente, gaat onder meer over een duurzame exploitatie van alle gebouwen en een marktgerichte werkwijze en optimale gebruiksbezetting van het maatschappelijke vastgoed. Het derde debat gaat over het voorstel van het college om voor het vierde achtereenvolgende jaar te besluiten dat een bestemmingsplan voor de locatie Valkenburg wordt voorbereid en te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied te wijzigen.

Besluitvorming
Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 22.00 uur. De raad besluit over het actuele financiële meerjarenperspectief tot 2022 en maatregelen om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.
De raad besluit ook over een extra krediet voor parkeerruimte bij sportpark De Kooltuin. In verband met niet voorziene maatregelen voor landschappelijke inpassing, de verkeersafwikkeling, de beeldkwaliteit en de waterhuishouding stelt het college de raad voor om € 96.000 extra beschikbaar te stellen.

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Burgerzaal en in A0.40 zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

Comments

comments

DELEN