KATWIJK – Op donderdag 12 oktober vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan een informatieve sessie over de ontwikkellocatie Valkenburg, een debat over de begroting 2018 en een besluit over het woonlastenfonds nieuwe stijl. RTV Katwijk zendt de gehele vergadering uit.

Informatie
Om 20.00 uur begint een informatieve sessie over de uitkomsten van het onderzoek naar de inpassing van een Unmanned Valley, een testlocatie voor onbemande voertuigen en een aanverwant bedrijventerrein, op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het onderzoek geeft het college aanleiding om het gebied tussen A44, duinen, RijnlandRoute en noordrand Wassenaar integraal te bekijken en de raad voor te stellen hiervoor nieuwe ambities en uitgangspunten vast te stellen.

Debat
Vanaf 20.45 uur debatteren de fracties over de programmabegroting 2018. De fracties adviseren de raad, die op 2 november een besluit over de begroting zal nemen.

Besluitvorming
Het besluitvormende deel van de raadsavond vindt plaats tussen 19.30 en 20.00 uur. Het college vraagt de raad te reageren op de oprichting van de stichting Woonlastenfonds en daarvoor € 50.000 beschikbaar te stellen.

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Comments

comments

DELEN