KATWIJK – Op donderdag 21 december vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staat de presentatie van het voorlopig ontwerp van de vestiging van de bibliotheek en de muziekschool in de Noordzee Passage. Er zijn debatten over de Rijnlandroute, onderdeel Tjalmaweg, de buitenruimte van Aquamar, re-integratie en het regionale woonbeleid. De raad neemt onder andere besluiten over de financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp.

Informatie
Om 20.30 uur presenteert architect Sander Kreijns zijn ideeën voor de verbouwing van de Noordzee Passage. Hij laat artist impressions en tekeningen zien van het voorlopig ontwerp voor de huisvesting van de nieuwe toekomstgerichte bibliotheek en de muziekschool.

Debat
Van 19.45 – 20.30 uur is er een debat over de reactie van de gemeente op het nieuwe concept woonbeleid van de regio Holland Rijnland. Hierin staan de nodige opgaven geformuleerd, zoals het toevoegen van extra uitvoerbare plannen met ruim 5500 woningen, een versnelling van de bouw op korte termijn en prioriteit geven aan binnenstedelijk bouwen. Gelijktijdig is er een debat over de Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Katwijk.

Om 20.30 uur beginnen twee andere debatten. Het eerste gaat over het voorstel van het college om € 2,3 miljoen voor de openbare buitenruimte bij Aquamar als duinachtig landschap beschikbaar te stellen. Het tweede gaat over de vormgeving van de Tjalmaweg, als onderdeel van de RijnlandRoute.

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

Comments

comments

DELEN