Bent u mantelzorger van iemand met een vorm van dementie? Wilt u meer weten?
Eind september start Topaz Overduin voor het derde jaar met een gespreksreeks voor familieleden en mantelzorgers van mensen met dementie die nog thuis wonen en/of een vorm van dagopvang of dagbehandeling bezoeken. De gespreksgroep wordt begeleid door een maatschappelijk werker en een psycholoog. Het doel van de gespreksgroep is mantelzorgers informeren hoe zij het beste kunnen omgaan met dementie en het uitwisselen van ervaringen en tips met lotgenoten. Deelname is gratis.

In de gespreksgroep komen in vier bijeenkomsten onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
– informatie over de verschillende vormen van dementie;
– hoe om te gaan met veranderend gedrag;
– praktische zaken zoals onder meer: mentorschap, bewindvoering, volmacht, indicatie en inzetten van hulp;
– veiligheid in en om het huis;
– verwerking;
– evenwicht tussen draagkracht en draaglast;
– communicatie;
– tips voor activiteiten.

Vier bijeenkomsten op woensdagmiddag
Er vinden in totaal vier bijeenkomsten plaats op woensdag 21 september, 28 september, 5 oktober en 12 oktober. De gespreksgroep is van 13.30 tot 15.00 uur en vindt plaats in de vergaderruimte in Topaz Overduin aan de Nachtegaallaan 5 in Katwijk. Deelname is gratis.
Topaz waardeert het als deelnemers bij alle vier bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij maatschappelijk werkster Corrie van Dijk of psycholoog Quirine Slik via telefoonnummer (071) 405 61 11 of via c.vandijk@topaz.nl of q.slik@topaz.nl. Zij zijn ook bereikbaar als u nog vragen heeft over de gespreksgroep.

Comments

comments

DELEN