Om inwoners te informeren schrijft de gemeente Katwijk brieven. Nu hebben zij gemerkt dat niet iedereen deze brieven even goed begrijpt.

Daarom doet de gemeente Katwijk een beroep op u. Zij zoeken inwoners die willen lezen en willen helpen de brieven duidelijker te schrijven zodat de mensen voor wie de brief bedoeld is, de brief ook begrijpen.

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per mail een conceptbrief. U leest die rustig door. Daarna geeft u aan, welke woorden of zinnen u niet begrijpt. U kunt ook aangeven of de brief duidelijk is, of de brief prettig leest en waar u mogelijkheden tot verbetering ziet. Uw reactie op de brief stuurt u per mail terug.

Zij verzamelen alle reacties en verwerken die in een verbeterde versie van de conceptbrief. Het doel is om aan het einde van het proces een duidelijke brief te hebben die ze kunnen versturen naar de mensen voor wie de informatie is bedoeld.

De brieven kunnen over uiteenlopende onderwerpen gaan, van afvalinzameling tot verhuizen. U hoeft geen expert te zijn op het gebied van de inhoud. Wilt u met de gemeente Katwijk meelezen om brieven duidelijker te maken? Stuur een mail naar leesgroep@katwijk.nl of ga naar www.katwijk.nl/leesgroep.

Comments

comments

DELEN